Service

Vår service slutar inte när du köper vår produkt.

Garanti

Garantiperioden ska vara i enlighet med längden på den lagstadgade begränsningsperiod för ansvar för materialdefekter som föreskrivs av den nationella lagstiftningen för den stat i vilken apparaten har köpts; dock ska den inte vara längre än tre år.

Inom garantiperioden ska vi avlägsna alla defekter som kan bevisas vara baserade på material- eller tillverkningsdefekter utan kostnad (se garantikort).

Questions?
Contact us