Service

Våre tjenester slutter ikke når du kjøper produktet.

Garanti

Garantiperioden skal være i samsvar med den lovpålagte lengden av garantiansvar for feil på materialer, slik det er angitt i lokal lovgivning i landet produktet ble kjøpt, men dog begrenset til 3 år.

I løpet av denne garantiperioden vil vi rette gratis alle feil som kan påvises å skyldes materialer eller produksjonsfeil (se garantikortet).

Håndbøker

  • Hårklippe- maskiner

  • No manuals
  • Skjegg- trimmere

  • No manuals
  • Nese-/ørehårs trimmere

  • No manuals

Questions?
Contact us