Service

Onze service eindigt niet wanneer je een product koopt.

Garantie

De garantietermijn is in overeenstemming met de duur van de wettelijke verjaringstermijn voor aansprakelijkheid voor materiële gebreken zoals bepaald door de nationale wetgeving van het land waarin het apparaat is gekocht; het mag echter niet langer zijn dan 3 jaar.

Binnen de garantieperiode zullen we alle gebreken waarvan bewezen kan worden dat ze gebaseerd zijn op materiaal- of fabricagefouten kosteloos verhelpen (zie garantiekaart).

Gebruiksaanwijzingen

  • Tondeuses

  • No manuals
  • Baardtrimmers

  • No manuals
  • Detailtrimmers

  • No manuals

Questions?
Contact us